Follow

@sp6ina aktualnie trwają prace nad wsparciem dla OMEMO i kompatybilnością z ActivityPub, więc zdecydowanie projekt żyje, i to intensywnie 😉

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.Radio

Mastodon.Radio is a community space for the Amateur (Ham) Radio community. Come join us and talk radio, technology, and more!